Mars od dziesięcioleci pobudza wyobraźnię ludzi i ciekawość naukowców. Ta skalista planeta jest jedną z najbardziej zbadanych, nie tylko przez sondy wysyłane w celu zbadania jej powierzchni, ale nawet przez łaziki, które obecnie nawigują po jej terenie w celu zebrania wskazówek, które informują nas między innymi o jej przeszłości, jej potencjalnych mieszkańcach i materiałach, które ją tworzą.

Jedną z najbardziej niedostępnych tajemnic Marsa jest jego rdzeń. Jako planeta skalista, tak jak Ziemia, musimy założyć, że ma metalowy rdzeń. Co wiemy o rdzeniu Marsa?

Naukowcy uważają, że rdzeń Marsa prawdopodobnie składa się ze stopu żelaza i siarki, i aby to udowodnić, zbierają dane na temat sejsmologii planety. Fale sejsmiczne, podobnie jak fale dźwiękowe, mogą podróżować przez płaszcz planety od rdzenia do powierzchni i prezentować „wizję” wnętrza. Ale jeśli nawet rdzeń Ziemi jest dla nas bardzo niedostępny, tym bardziej niedostępny jest rdzeń czerwonej planety.

Co się dzieje, gdy zderzają się dwie galaktyki?

Dlatego też, w celu zbadania rdzenia Marsa, informacje zbierane w ramach misji wystrzeliwanych na sąsiednią planetę są pobierane i uzupełniane eksperymentami przeprowadzanymi tutaj na Ziemi.
Keisuke Nishida wraz ze swoim zespołem koordynował badania nad wnętrzem Marsa, które zostały opublikowane w czasopiśmie Nature.

Badanie opierało się na serii eksperymentów na Ziemi z wykorzystaniem stopów żelaza i siarki, które jak się uważa składają się na rdzeń Marsa, ujawniając po raz pierwszy szczegóły dotyczące właściwości sejsmicznych planety. Informacje te zostaną porównane z obserwacjami dokonanymi przez marsjańskie sondy kosmiczne w najbliższej przyszłości.